DIGITALIZACIJA

Podjetje DAPZ d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja DAPZ d.o.o.!

V sklopu projekta bomo izvedli ukrepe na vseh naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in industrija 4.0. Cilji projekta so: prehod na digitalizacijo poslovanja in optimizacija poslovnih procesov, izboljšanje digitalnih kompetenc in dvig digitalne kulture v podjetju. Poleg izboljšanih poslovnih procesov bomo uvedli tudi digitalno podprte energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese.

Evropski sklad za regionalni razvoj 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo Covid – 19. (www.eu-skladi.si)